Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   ISO/ASTM 52915: Định dạng tệp tin bằng máy in 3D trong sản xuất bồi đắp

ISO/ASTM 52915: Định dạng tệp tin bằng máy in 3D trong sản xuất bồi đắp

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/ASTM 52915 được hình thành và phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra về quá trình hoạt động và đẩy mạnh sản xuất của hình thức in 3D.

Với khả năng tạo ra các hình dạng phức tạp và sử dụng vật liệu kỳ lạ, công cụ in 3D đã được áp dụng trong các ngành công nghiệp từ ô tô đến y tế, cũng như sử dụng trong các nhà phát minh. Nó hoạt động dựa trên các lớp vật liệu, phát triển đối tượng từ các tệp đã được xây dựng kế hoạch có sẵn. Ngày nay, thông tin được mã hóa dựa trên định dạng tệp lập thể hoặc viết tắt là STL. Tiêu chuẩn mới sẽ thay thế STL bằng định dạng tệp trong sản xuất bồi đắp AMF).

ISO/ASTM 52915, Đặc điểm kỹ thuật cho định dạng tệp in trong sản xuất bồi đắp (AMF) Phiên bản 1.2 xuất bản trong tháng này, được phát triển bởi nhóm các chuyên gia trong ủy ban kỹ thuật của ISO về sản xuất phụ gia – ISO/TC 261 hợp tác với ASTM International.

Chủ tịch Ủy ban, Giáo sư Công nghệ Sản xuất và Sản xuất bồi đắp Christian Seidel mô tả một số lợi ích của định dạng tệp mới:

Định dạng AMF cung cấp tiềm năng lớn để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghệ bồi đắp (AM) và sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghệ này nói riêng vào những năm tới. AMF có thể mô tả một đối tượng từ dạng bao quát mà bất kỳ máy nào cũng có thể làm nhưng với khả năng tốt nhất và nó hoạt động độc lập như một dạng công nghệ.

Dễ dàng thực hiện, có thể mở rộng và có hiệu suất tốt. Điều quan trọng là cả hai đều tương thích qua lại, nghĩa là cho phép bất kỳ tệp STL hiện tại nào cũng được chuyển đổi và có thể tương thích với các dạng tệp trong tương lai, cho phép các tính năng mới được thêm vào như những đặc tính mới trong công nghệ bảo hành.

Tiêu chuẩn ISO/ASTM mới được phát triển quy định chung các yêu cầu đối với việc chuẩn bị, hiển thị và truyền tải cho AMF. Khi được chuẩn bị ở định dạng điện tử có cấu trúc, việc tuân thủ nghiêm ngặt lược đồ ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) hỗ trợ khả năng tương tác tuân thủ tiêu chuẩn. Nó không chỉ định bất kỳ cơ chế rõ ràng nào để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, chữ ký điện tử và mã hóa.