Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   ISO/IEC 17000 – Tiêu chuẩn chung trong việc định chuẩn các thuật ngữ

ISO/IEC 17000 – Tiêu chuẩn chung trong việc định chuẩn các thuật ngữ

Các nội dung trên sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quốc tế đều cần được đảm bảo quy định đúng, chuẩn về từ ngữ, thuật ngữ.

ISO/IEC 17000 – Nguyên tắc chung phù hợp cho các thuật ngữ quy định chung các thuật ngữ và định nghĩa chung đều liên quan đến các ngành phù hợp, đồng thời phải có sự thống nhất. Nội dung của tiêu chuẩn nhằm chuẩn hóa việc sử dụng thuật ngữ trên toàn thế giới, giúp các nhà hoạch định chính sách tham gia thuận lợi hơn trong việc phát triển chính sách thương mại trong khuôn khổ điều ước quốc tế và quy định.

ISO / IEC 17000 mới là một cơ sở tuyệt vời cho các chuyên gia đánh giá sự phù hợp. Nó không chỉ cung cấp các khái niệm và thuật ngữ mới trong phương thức thay đổi của hoạt động kinh doanh trong ngành, nó còn vốn thuật ngữ chung thống nhất trong bộ nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9000 và các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp khác, mang đến cho người dùng nguồn cập nhật mới, chính xác nhất.

Ông Sean MacCurtain, Giám đốc đánh giá sự phù hợp và vấn đề người tiêu dùng tại Ủy ban của ISO về đánh giá sự phù hợp (CASCO) tuyên bố rằng: “Tiêu chuẩn này đã được sửa đổi bao gồm các điều khoản và định nghĩa mới, phù hợp với phiên bản cập nhật của ISO 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Nguyên tắc cơ bản về thuật ngữ phản ánh các thay đổi trong nhiều lĩnh vực đánh giá sự phù hợp. Nó cũng bao gồm các điều khoản bổ sung đã được đưa vào các tiêu chuẩn mới liên quan đến lĩnh vực hoạt động này.

ISO/IEC 17000 được phát triển bởi Ủy ban của ISO về đánh giá sự phù hợp (CASCO) phối hợp với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC).

Để biết thông tin chi tiết về các bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền Thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 8424 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn.