Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ Thông tin Tư liệu

Với bề dày hoạt động hàng chục năm trong lĩnh vực thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trung tâm Thông tin – Truyền thông đã xây dựng một kho tư liệu tiêu chuẩn được …

Xem chi tiết

Hoạt động Tư vấn – Đào tạo

Các danh mục tiêu chuẩn quốc gia tra cứu tài liệu và thông tin hữu ích của trung tâm thông tin với nhiều dịch vụ đào tạo chất lượng hàng đầu…..

Xem chi tiết

Tư vấn Truyền thông

Hỗ trợ xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch truyền thông, marketing toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp; kế hoạch xử lý khủng hoảng truyền thông.

Xem chi tiết

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Xây dựng, phát triển và vận hành các trang thông tin điện tử, quản lý hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin. ứng dụng công nghệ thông tin. ứng dụng công nghệ thông tin.

Xem chi tiết

Hoạt động Báo chí

Xây dựng, phát triển và vận hành các trang thông tin điện tử, quản lý hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Xem chi tiết

Thành viên ISMQ

Các danh mục tiêu chuẩn quốc gia tra cứu tài liệu và thông tin hữu ích của trung tâm thông tin.

Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐẶT MUA TIÊU CHUẨN