Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Giá Trị Cốt Lõi

Với cương vị là cơ quan thông tin, truyền thông chính thức của Tổng cục TCĐLCL, ISMQ hướng tới mục tiêu trở thành nguồn cung cấp thông tin độc quyền, chính thống lớn nhất về TCĐLCL; cũng như trở thành kênh truyền thông Có sức lan tỏa và ảnh hưởng tới cộng đồng về các vấn đề liên quan đến TCĐLCL, khoa học và Công nghệ, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Chức năng nhiệm vụ

BAN LÃNH ĐẠO

 Ông Trần Văn Dư
 Giám đốc Trung tâm

Tổng biên tập Chất lượng Việt Nam Online

 Ông Ngô Văn Mạc
Phó Giám đốc Trung tâm

 

 

Các phòng, đơn vị trực thuộc

Phòng Hành chính – Kế toán
Phòng Thông tin tư liệu
Phòng Kế hoạch hợp tác
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng Tư vấn
Phòng Biên tập
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tạp chí điện tử Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn)

Nhiệm vụ, Dự án đã và đang triển khai

  1. Dự án Sóc Sơn, Hà Nội
  2. Dự án Sóc Sơn, Hà Nội
  3. Dự án Sóc Sơn, Hà Nội
  4. Dự án Sóc Sơn, Hà Nội
  5. Dự án Sóc Sơn, Hà Nội
  1. Dự án Việt Trì, Phú Thọ
  2. Dự án Việt Trì, Phú Thọ
  3. Dự án Việt Trì, Phú Thọ
  4. Dự án Việt Trì, Phú Thọ
  5. Dự án Việt Trì, Phú Thọ
Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐẶT MUA TIÊU CHUẨN