Dịch vụ
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Dịch vụ thành viên

Dịch vụ thành viên

Thành viên thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Trung tâm thiết lập nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân những thông tin hữu ích trong lĩnh vực TCĐLCL, giúp các đơn vị nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ quá trình sản suất, kinh doanh của công ty đáp ứng yêu cầu của thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Với số lượng thành viên tham gia không ngừng phát triển, dịch vụ thành viên thông tin TCĐLCL đã khẳng định được hiệu quản và chất lượng phục vụ đối với các yêu cầu của thành viên.