Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Tiêu chuẩn quốc tế nâng cao tính an toàn và thiết kế hệ thống sinh trắc học

Tiêu chuẩn quốc tế nâng cao tính an toàn và thiết kế hệ thống sinh trắc học

Sinh trắc học là phép đo các đặc điểm của con người được sử dụng trong hệ thống công nghệ để nhận dạng cá nhân một cách khá chính xác và không xâm lấn.

Mắt, lòng bàn tay, DNA và giọng nói thường được sử dụng làm thông tin nhận dạng sinh trắc học trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả sân bay và ứng dụng ngân hàng, với các hành vi và phản ứng như chuyển động của chuột cũng được sử dụng như một phương tiện để nhận dạng con người.

Ngay cả động vật cũng có đặc điểm sinh trắc, ví dụ như: Sọc ngựa vằn, hoa văn mạch máu ở tai loài gặm nhấm, vân mõm, hoa văn cánh dơi, nhận dạng khuôn mặt linh trưởng và đốm koala đều đã được thử nghiệm dưới dạng phương pháp nhận dạng.

Nhưng để tận dụng tối đa lợi ích của sinh trắc học và cho phép sự phát triển của nó phát triển mạnh mẽ, cần phải có các biện pháp bảo vệ để giảm thiểu rủi ro lạm dụng dữ liệu và cải thiện niềm tin tổng thể.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 24714, Sinh trắc học – Các khía cạnh xã hội và thẩm quyền chéo của sinh trắc học – Hướng dẫn chung được công bố để nhằm phục vụ những điều này và hơn thế nữa. Nó dựa trên báo cáo kỹ thuật ISO/IEC TR 24714-1:2008 và bao gồm việc bổ sung các nguyên tắc thiết kế cũng như các ví dụ về trường hợp sử dụng.

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về thiết kế hệ thống sử dụng công nghệ sinh trắc học, bao gồm các chuẩn mực xã hội và yêu cầu pháp lý ở nhiều cấp độ pháp lý khác nhau, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của cá nhân, khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng cũng như các khía cạnh sức khỏe và an toàn.

Biên tập viên của ISO/IEC 24714, ông Fred Preston cho biết có rất nhiều khía cạnh mà các nhà thiết kế và phát triển hệ thống sinh trắc học cần tính đến để đảm bảo chúng an toàn, có thể truy cập và phù hợp với mục đích đã định.

“Quyền riêng tư là một trong những vấn đề lớn nhất và phức tạp nhất mà ngành sinh trắc học phải đối mặt, vì một mặt nó đòi hỏi ít thông tin cá nhân hơn như địa chỉ hoặc lịch sử gia đình, nhưng dữ liệu được thu thập lại được liên kết trực tiếp hơn với chủ đề và cũng như vậy đối với cuộc sống”.

“Bằng cách xem xét tất cả các khía cạnh về quyền riêng tư, an toàn, luật pháp địa phương, kỳ vọng của xã hội và khả năng tiếp cận, khả năng công nghệ được chấp nhận và tin cậy cuối cùng sẽ được cải thiện. Điều này lần lượt giúp tăng hiệu suất của nó và cho phép công nghệ phát triển và phát triển.”

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn