Công nghệ thông tin
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Công nghệ thông tin   /   Xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống các cổng/trang thông tin điện tử

Xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống các cổng/trang thông tin điện tử

Xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống các cổng/trang thông tin điện tử – Xây dựng, phát triển duy trì và vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử của Tổng cục, Trung tâm và Tạp chí TCĐLCL – Xây dựng, phát triển duy trì và vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử của hơn 10 chi cục và hệ thống TBT địa phương (Lào Cai, Bắc Giang, Hà Nam, Bắc Ninh…)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *