Dịch vụ
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Dịch vụ thành viên

Dịch vụ thành viên

Thành viên Thông tin về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là ISMQ Members) do Trung tâm thiết lập nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân những thông tin hữu ích trong lĩnh vực TĐC, sở hữu trí tuệ, các VBQPPL về TCĐLCL,… giúp họ nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dịch vụ Thành viên Thông TĐC được xây dựng theo các chuyên ngành, tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn chuyên ngành phù hợp với nhu cầu và đăng ký tham gia.

Với mạng lưới thành viên rộng khắp cả nước, ISMQ Members đã khẳng định được hiệu quả và chất lượng phục vụ đối với các yêu cầu của thành viên.

Một số quyền lợi thành viên cơ bản:

 1. Được cung cấp tài khoản truy cập trực tuyến trên website của Trung tâm (tra cứu danh mục, xem nội dung, tải và in toàn văn Tiêu chuẩn – theo quyền lợi mục 2);
 2. Được cung cấp toàn văn Tiêu chuẩn Quốc gia, Văn bản Quy phạm pháp luật theo yêu cầu, tối đa 50 TCVN/năm (không quá 1000 trang tiêu chuẩn) và 50 VBPQ/ năm;
 3. Được cập nhật danh mục TCVN, Nước ngoài, Quốc tế theo chuyên ngành khách hàng đăng ký 03 tháng/1 lần;
 4. Giảm giá 5% khi đặt mua tiêu chuẩn nước ngoài, Quốc tế tại Trung tâm;
 5. Thông báo tình trạng hủy bỏ hoặc thay thế các TCVN, tiêu chuẩn Quốc tế, nước ngoài, các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TCĐLCL mà Quý khách được cung cấp theo quyền lợi mục 2;
 6. Tra cứu và tham khảo tài liệu miễn phí tại Trung tâm;
 7. Được cung cấp Ấn phẩm Thông tin Phục vụ Doanh nghiệp: 12 số/năm;
 8. Giảm 15% khi tham gia hội nghị, hội thảo, học nghiệp vụ, tư vấn thông tin;
 9. Giảm 20% khi quảng bá đơn vị trên Website của Tổng cục (http://www.tcvn.gov.vn), website của Trung tâm Thông tin Truyền thông TCĐLCL (http://www.ismq.vn) và Tạp chí điện tử Chất lượng Việt Nam (http://vietq.vn).

Tham gia dịch vụ này, khách hàng có nghĩa vụ sau:

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Chị Phạm Hà Minh Trang

 • Địa chỉ: Phòng Thông tin Tư liệu
 • Điện thoại: 37562608    Fax: 024.38367556
 • Email: ismq@tcvn.gov.vn