Công nghệ thông tin
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Công nghệ thông tin   /   Tham gia công tác đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ công nghệ thông tin

Tham gia công tác đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ công nghệ thông tin

Là đối tác tin cậy và đơn vị có uy tín trong Tổng cục, với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực CNTT, Trung tâm Thông tin – Truyền thông đã tham gia đào tạo chuyển giao Công nghệ, hỗ trợ CNTT cho không chỉ các đơn vị trong Tổng cục mà còn rất nhiều Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương.