Công nghệ thông tin
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Công nghệ thông tin   /   Tham gia công tác đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ công nghệ thông tin

Tham gia công tác đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ công nghệ thông tin

Tham gia công tác đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ công nghệ thông tin Là đối tác tin cậy và đơn vị có uy tín trong Tổng cục. Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực CNTT. Đơn vị đã tham gia đào tạo chuyển giao Công nghệ, hỗ trợ CNTT cho không chỉ các đơn vị trong Tổng cục mà còn rất nhiều các chi cục TCĐLCL địa phương