Tư vấn đào tạo
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Tư vấn đào tạo   /   Tư vấn – Đào tạo Tiêu chuẩn ISO

Tư vấn – Đào tạo Tiêu chuẩn ISO

Là nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến tiêu chuẩn ISO như:
• Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2015; TQM; 5S; Kaizen; 7 Tools; SPC…);
• Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISO 27000)
• Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ISO 22000; HACCP; BRC…);
• Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000);
• Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025;
• Hệ thống quản lý năng lực tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp IEC/ISO 17065: 2012;
• Hệ thống thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP);
• Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở
Việt Nam (VietGAP);
• Hệ thống trách nhiệm xãhội SA 8000;
• Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001: 2007).