Báo chí
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Báo chí   /   Vận hành Chất lượng Việt Nam Online.

Vận hành Chất lượng Việt Nam Online.

Chất lượng Việt Nam Online (www.vietQ.vn – www.chatluongvietnam.vn) là cơ quan thông tin, tuyên truyền của Tổng cục TCĐLCL, cung cấp thông tin hữu ích, hấp dẫn, mới nhất về các lĩnh vực hoạt động TCĐLCL, KH&CN, những vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm hàng hoá; chất lượng dịch vụ các doanh nghiệp; tư vấn, định hướng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo diễn đàn, cầu nối giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

– Với lượng truy cập hàng trăm nghìn độc giả mỗi ngày, Chất lượng Việt Nam Online có khả năng tương tác, hiệu ứng mạnh mẽ và trở thành tờ báo lớn nhất về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

– Nắm bắt xu thế trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, Chất lượng Việt Nam Online không ngừng đổi mới, tiếp cận các công nghệ báo chí hiện đại, liên kết, xây dựng và vận hành báo chí đa phương tiện từ text, ảnh, đồ họa, audio clip, giao lưu trực tuyến, clip truyền hình… mang đến cho độc giả những sản phẩm tốt nhất trên nền tảng công nghệ số.