Báo chí
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Báo chí   /   Biên soạn, phát hành Ấn phẩm Thông tin; Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia phục vụ doanh nghiệp.

Biên soạn, phát hành Ấn phẩm Thông tin; Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia phục vụ doanh nghiệp.

Ấn phẩm Thông tin phục vụ doanh nghiệp phát hành hàng tháng; Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia phát hành hàng năm đã và đang trở thành cuốn cẩm nang cho các doanh nghiệp, cung cấp đầy đủ, chính xác các tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *