Báo chí
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Báo chí   /   Biên soạn, xuất bản, phát hành Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Biên soạn, xuất bản, phát hành Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – cơ quan thông tin, tuyên truyền của Tổng cục TCĐLCL, là ấn phẩm chuyên ngành xuất bản định kỳ hàng tháng, được phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước. Với nội dung phong phú, hấp dẫn Tạp chí cung cấp cho các nhà quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng những thông tin hữu ích xung quanh vấn đề TCĐLCL, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và nhiều nội dung thiết thực phản ánh thị trường, đời sống doanh nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *