Báo chí
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Báo chí   /   Phát triển, vận hành Cổng thông tin điện tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Website Trung tâm Thông tin Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phát triển, vận hành Cổng thông tin điện tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Website Trung tâm Thông tin Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cổng thông tin điện tử Tổng cục cập nhật nhanh, chính xác nhất các chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, là kênh trao đổi thông tin hữu ích giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước. Cung cấp hệ thống thông tin cảnh báo về các sản phẩm, hàng hóa trong nước và quốc tế có nguy cơ mất an toàn một cách đầy đủ, chính thống, giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần vào cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Cập nhật thường xuyên nguồn cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TCĐLCL phục vụ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *