Thông tin tiêu chuẩn
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Thông tin tiêu chuẩn   /   Phát hành tài liệu tiêu chuẩn

Phát hành tài liệu tiêu chuẩn

Với tư cách là cơ quan thông tin quốc gia về TCĐLCL, thông qua các thỏa thuận hợp tác, Trung tâm hiện đang là cơ quan phát hành độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam các bộ tiêu chuẩn bản quyền của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC), Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM), Viện Tiêu chuẩn Anh (BS), Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Đức (DIN), Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS), Hiệp hội các phòng thí nghiệm được ủy quyền Mỹ (UL).
Ngoài ra, Trung tâm còn phát hành các bộ tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn Trung quốc (GB), tiêu chuẩn Úc (AS), tiêu chuẩn Hiệp hội Kỹ sư cơ khí Mỹ (ASME); Hiệp hội Công chức ngành đường giao thông và vận tải Mỹ (AASHTO), Viện Dầu mỏ Mỹ (API), Viện Bê tông Mỹ (ACI), Viện Kỹ sư Điện và điện tử Mỹ (IEEE), các bộ tiêu chuẩn về sản phẩm điện, điện tử của Mỹ (EIA, TIA, GEIA, NEMA…)…