Truyền thông
Trang chủ   /   Dịch vụ   /   Truyền thông   /   Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, Marketing toàn diện cho doanh nghiệp.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, Marketing toàn diện cho doanh nghiệp.

Đề xuất ý tưởng, xây dựng kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch và thuyết trình theo yêu cầu của khách hàng (nghiên cứu, thông điệp, concept truyền thông, kênh thực thi, ngân sách, timeline….). Quản lý & tổ chức giám sát, triển khai theo kế hoạch marketing đã được lập. Làm việc nhóm cùng với Content, Design, Digital, Media và các agency, đối tác có liên quan Marketing, phân bổ sắp xếp công việc đạt được hiệu quả cao nhất. Khách hàng sẽ có được những chiến dịch truyền thông & marketing đi đến đích nhanh và tiết kiệm nhất với sự tư vấn chiến lược từ những nhà báo, chuyên gia kinh nghiệm.