Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Tiêu chuẩn ASTM xác định độ tinh khiết của nhiên liệu hdydro và thông tin về môi trường, xã hội

Tiêu chuẩn ASTM xác định độ tinh khiết của nhiên liệu hdydro và thông tin về môi trường, xã hội

ASTM International vừa phát triển hai tiêu chuẩn mới bao gồm tiêu chuẩn đề xuất giúp xác minh mức độ tinh khiết của nhiên liệu hydro và tiêu chuẩn công bố thông tin về môi trường, xã hội và quản trị liên quan đến khí hậu, cộng đồng.

Ủy ban nhiên liệu khí của ASTM International (D03) đang phát triển tiêu chuẩn đề xuất nhằm giúp xác minh mức độ tinh khiết của nhiên liệu hydro. Các nhà sản xuất nhiên liệu hydro và phòng thí nghiệm thử nghiệm cuối cùng sẽ là đối tượng sử dụng chính tiêu chuẩn được đề xuất (WK89809).

Phương pháp thử nghiệm bao gồm cách sử dụng sắc ký khí và máy dò ion hóa helium phóng điện xung (GC/PDHID) để xác định các mức sau (tính bằng phần tỷ mol đến phần triệu mol) trong nhiên liệu hydro: Hydro, Nitơ, Ôxy, Mêtan, Cacbon monoxit và khí cacbonic.

Shannon Coleman, nhà khoa học ứng dụng GC của Agilent cho biết: “Hydro có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng không phát thải nhưng ngay cả một lượng rất nhỏ các loại khí khác cũng có thể hạn chế hiệu quả của pin nhiên liệu hydro. Sắc ký khí (GC) là một kỹ thuật có thể đo tạp chất ở mức độ vết trong nhiều loại chất”.

Đồng thời, Ủy ban đánh giá môi trường, quản lý rủi ro và hành động khắc phục của ASTM International (E50) đã phát triển hướng dẫn tiêu chuẩn mới công bố thông tin về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) liên quan đến khí hậu và cộng đồng. Tiêu chuẩn mới sẽ sớm có sẵn với tên gọi E3377.

Các mối quan tâm về môi trường, xã hội và quản trị đại diện cho ba lĩnh vực chủ đề chính mà các công ty dự kiến ​​sẽ báo cáo. Mục tiêu của ESG là nắm bắt tất cả các rủi ro và cơ hội phi tài chính vốn có trong hoạt động hàng ngày của công ty.

Eileen Snyder, điều phối viên kỹ thuật khu vực của Pace Analytical Services cho biết: “Tiêu chuẩn mới sẽ hỗ trợ người dùng hiểu và điều hướng bối cảnh phức tạp của việc tiết lộ ESG được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và đáp ứng yêu cầu quy định”.

Tiêu chuẩn mới sẽ đáp ứng nhu cầu hiện có về hướng dẫn tiết lộ ESG. Hướng dẫn sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về các quy định, khuôn khổ và cân nhắc chính để hỗ trợ hướng dẫn người dùng đưa ra thông tin công bố nhất quán, có thể so sánh và đáng tin cậy liên quan đến khí hậu nhằm hướng tới các thể chế và cộng đồng bền vững hơn.

Hướng dẫn này bao gồm các thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa để công bố ESG liên quan đến khí hậu và cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn