Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Canada xuất bản tiêu chuẩn hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên ứng cứu khẩn cấp

Canada xuất bản tiêu chuẩn hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên ứng cứu khẩn cấp

Các nhân viên ứng cứu khẩn cấp thường có nguy cơ cao bị mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an toàn khi làm việc. Vì    vậy, việc quản lý sự mệt mỏi của nhân viên ứng cứu khẩn cấp và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn của họ là điều hết sức cần thiết để bảo vệ nhân viên ứng phó đầu tiên cũng như sức khỏe và an toàn cộng đồng. Hiệp hội tiêu chuẩn Canada (CSA) đã xuất bản tiêu chuẩn quốc gia Canada đầu tiên thuộc lĩnh vực này để giúp giải quyết các vấn đề này – Tiêu chuẩn CSA Z1615:2022, Hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi cho nhân viên ứng cứu khẩn cấp đầu tiên.

Tiêu chuẩn mới này đặt ra các yêu cầu và cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ các tổ chức ứng cứu giảm thiểu các rủi ro, tổn hại nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi. Tiêu chuẩn xác định các mối nguy hiểm, cách đánh giá và kiểm soát rủi ro. Tiêu chuẩn này và các yêu cầu của nó được phát triển để áp dụng cho mọi loại rủi ro nào bất kỳ liên quan đến sự mệt mỏi và có thể được áp dụng cho cả sự mệt mỏi liên quan đến giấc ngủ và liên quan đến công việc.

Sự phát triển của tiêu chuẩn CSA Z1615: 2022 được thông báo bởi một dự án nghiên cứu và phát triển kéo dài nhiều năm do Viện An toàn, Sức khỏe & Hiệu suất (CISWP) của Canada dẫn đầu, với sự tài trợ của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Canada (DRDC).

Quá trình phát triển CSA Z1615: 2022 được xây dựng dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của các bên liên quan khác nhau bao gồm Hiệp hội Y tế Canada (PAC), Giám đốc Y tế Canada (PCC), Dịch vụ Y tế Hạt Renfrew và tất cả các thành viên của tiểu ban kỹ thuật đa dạng, nhiều bên liên quan chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn.

“Tiêu chuẩn quốc gia mới của Canada về quản lý rủi ro mệt mỏi tại nơi làm việc của nhân viên ứng cứu khẩn cấp đầu tiên sẽ được sử dụng trên khắp Canada để giúp cải thiện sức khỏe và đặc biệt là sức khỏe của nhân viên ứng cứu khẩn cấp đầu tiên.” Trưởng phòng Poirier, Dịch vụ hỗ trợ y tế Ottawa cho biết ./.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn