Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Hướng dẫn của IEC giúp đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ thành phố

Hướng dẫn của IEC giúp đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ thành phố

Năng lượng điện giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, nó là xương sống của cuộc sống hiện đại. Nó cung cấp năng lượng cho nhiều hệ thống trong thành phố, từ đèn đường đến bệnh viện và mạng lưới giao thông. Khi các thảm họa tự nhiên như bão, động đất và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và với cường độ lớn hơn, chúng có thể có tác động tàn khốc đến các thành phố và nhiều dịch vụ phụ thuộc vào điện.

IEC SRD 63152-2, Thành phố thông minh-Dịch vụ liên tục của thành phố-Hướng dẫn triển khai và các trường hợp dịch vụ thành phố, xác định những vấn đề cần cân nhắc khi thiết kế các hướng dẫn đảm bảo tính liên tục của dịch vụ thành phố. Nó bao gồm các tình huống mẫu và các trường hợp sử dụng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết được các yêu cầu trong nhiều tình huống do thảm họa gây ra.

Theo ông Tatsuya Shimoji, người đứng đầu nhóm dự án về tính liên tục của dịch vụ thành phố, “Chúng ta cần tự hỏi: nếu một thảm họa lớn như vậy (có thể là nhiều thảm họa cùng lúc) gây ra tình trạng mất điện, thì làm sao chúng ta, với tư cách là một thành phố, có thể tồn tại được.” ? Đây là khái niệm mà chúng tôi đang cố gắng giải quyết.”

Việc lập kế hoạch liên tục là yếu tố then chốt để giảm thiểu chi phí và thiệt hại nếu cơ sở hạ tầng quan trọng không thể hoạt động được khi sự cố xảy ra. Nó đảm bảo rằng các thảm họa tiềm ẩn đã được xem xét và các kế hoạch địa phương được phát triển để khôi phục các dịch vụ. Bởi vì không có dịch vụ nào của thành phố có thể hoạt động nếu không có điện nên việc cung cấp điện trở lại hoạt động là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất sau thảm họa.

Như ông Shimoji lưu ý, “Để đảm bảo các dịch vụ trong thành phố ở mức tối thiểu trong thời gian lưới điện bị mất do thiên tai, mỗi tổ chức cung cấp dịch vụ nên thiết lập kế hoạch kinh doanh liên tục để đảm bảo nguồn cung cấp điện của mình một cách thích hợp.”

Tiêu chuẩn IEC 63152-2, là tài liệu tham khảo hệ thống có thể chuyển giao, bao gồm các trường hợp sử dụng dịch vụ thành phố cho nhiều tổ chức với các mục tiêu khác nhau như chính quyền thành phố, nhà thầu xây dựng và các quản lý của  tòa nhà. Các trường hợp dịch vụ của thành phố được bao gồm có thể áp dụng trong trường hợp khẩn cấp cũng như trong các tình huống không khẩn cấp như mất điện dựa trên dịch vụ thông thường./.