Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   CSA công bố dự thảo Tiêu chuẩn giải quyết vấn đề Sức khỏe tâm thần và hạnh phúc trong cơ sở Chăm sóc dài hạn và hỗ trợ Sinh hoạt

CSA công bố dự thảo Tiêu chuẩn giải quyết vấn đề Sức khỏe tâm thần và hạnh phúc trong cơ sở Chăm sóc dài hạn và hỗ trợ Sinh hoạt

CSA đã bắt đầu phát triển Tiêu chuẩn Quốc gia mới của Canada về sức khỏe tâm thần và hạnh phúc trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và hỗ trợ sinh hoạt (CSA Z2004). Tiêu chuẩn này sẽ cung cấp hướng dẫn để giúp đảm bảo cư dân được chăm sóc dài hạn và các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt từ bờ biển này sang bờ biển khác nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của họ.

Để giúp đảm bảo rằng tiếng nói của tất cả người dân Canada được lắng nghe và xem xét trong quá trình phát triển tiêu chuẩn mới, CSA công bố bản dự thảo CSA Z2004 để công chúng xem xét trong thời gian 60 ngày. CSA G cũng sẽ tổ chức một loạt các cuộc tham vấn với các bên quan tâm vào mùa thu này. Thông tin chi tiết về đánh giá công khai về CSA Z2004 và các cuộc tham vấn bao gồm:

  • Dự thảo CSA Z2004 sẽ được cung cấp để công chúng xem xét và nhận xét cho đến ngày 17 tháng 11 năm 2023 và có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Cần phải đăng ký một lần trên trang web đánh giá công khai của CSA Group.
  • Trong suốt mùa thu, CSA sẽ tổ chức bốn buổi tham vấn phù hợp với các bên và chủ đề quan tâm đa dạng và toàn diện, bao gồm cư dân (cư dân trẻ từ 18-64 tuổi và cư dân lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên), gia đình và đối tác chăm sóc, công nhân và quản lý cũng như cộng đồng bản địa.

Về CSA Z2004

Tiêu chuẩn CSA Z2004

  • CSA Z2004 dự kiến ​​ra mắt vào giữa năm 2024.
  • CSA Z2004 sẽ đặc biệt tập trung vào nhu cầu tâm lý của cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và hỗ trợ sinh hoạt. Tiêu chuẩn mới này sẽ giúp nâng cao, củng cố và mở rộng các Tiêu chuẩn Quốc gia hiện có của Canada về chăm sóc dài hạn bao gồm CSA Z8004:2022 tập trung vào việc tạo ra môi trường vật chất an toàn hơn trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và CAN/HSO 21001:2023 tập trung vào việc cung cấp các hướng dẫn để cung cấp các dịch vụ chăm sóc dài hạn chất lượng cao và đáng tin cậy.
  • CSA Z2004 sẽ cung cấp hướng dẫn cho việc lập kế hoạch, phát triển và triển khai các dịch vụ, chương trình, đào tạo, chính sách, thủ tục và thực hành nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của cư dân. Tiêu chuẩn cũng sẽ đề cập đến các cân nhắc về thiết kế và môi trường xây dựng điều đó có thể thúc đẩy sức khỏe tinh thần và hạnh phúc.
  • Các yêu cầu và hướng dẫn trong CSA Z2004 đề cập đến tất cả cư dân đang sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và hỗ trợ sinh hoạt, bất kể họ thuộc nhóm nào trong danh mục chăm sóc sức khỏe tâm thần liên tục, bao gồm cả những người không có các triệu chứng hoặc tình trạng sức khỏe tâm thần và những người có hoặc có nguy cơ về tình trạng sức khỏe tâm thần.
  • Được chủ trì bởi Tiến sĩ Julia Kirkham, một bác sĩ tâm thần lão khoa, CSA Z2004 đang được phát triển bởi Tiểu ban Kỹ thuật của Tập đoàn CSA về sức khỏe tâm thần và phúc lợi tại các cơ sở chăm sóc dài hạn và hỗ trợ sinh hoạt.
  • Người dùng cuối dự định của CSA Z2004 bao gồm cư dân, quản trị viên, công nhân, gia đình, đối tác chăm sóc và các nhóm chăm sóc rộng hơn tham gia vào các cơ sở chăm sóc dài hạn và hỗ trợ sinh hoạt.

Kay Penn, Giám đốc, Sức khỏe và An toàn, cho biết: “Tiểu ban Kỹ thuật của Tập đoàn CSA về sức khỏe tâm thần và phúc lợi trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và hỗ trợ sinh hoạt đã làm việc không mệt mỏi để phát triển tiêu chuẩn này, dựa trên chuyên môn cũng như kinh nghiệm sống và chuyên môn của họ”. Standards, Nhóm CSA. “Chia sẻ dự thảo này với công chúng Canada là một cột mốc quan trọng và là một phần cực kỳ quan trọng của quá trình phát triển tiêu chuẩn. Phản hồi nhận được trong quá trình xem xét của công chúng và trong quá trình tham vấn với các bên quan tâm khác nhau là rất quan trọng để đảm bảo rằng việc chăm sóc lấy con người làm trung tâm, Các nguyên tắc công bằng, đa dạng, hòa nhập, an toàn văn hóa và khiêm tốn được đặt lên hàng đầu trong tiêu chuẩn cuối cùng.”

Tiến sĩ Julia Kirkham, MD, Thạc sĩ, FRCPC, Trợ lý Giáo sư, Tâm thần Lão khoa, Đại học Calgary và chủ tịch của tiểu ban kỹ thuật dẫn đầu sự phát triển của CSA Z2004. “CSA Z2004 sẽ cung cấp các tiêu chuẩn về chăm sóc chất lượng cao nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm thần tốt cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người có tình trạng sức khỏe tâm thần và những người không mắc bệnh. Cùng với các tiêu chuẩn hiện có, sẽ hướng dẫn những cải tiến cần thiết trong việc chăm sóc dài hạn và hỗ trợ sinh hoạt.”/.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn