Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Tìm hiểu lợi ích của đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo thông qua tiêu chuẩn ISO/TR 56004

Tìm hiểu lợi ích của đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo thông qua tiêu chuẩn ISO/TR 56004

         Tiêu chuẩn ISO/TR 56004 thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 56000 về đổi mới sáng tạo. Tiêu chuẩn này nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp trong việc hiểu được: Giá trị và lợi ích của việc thực hiện đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo (IMA); Các nguyên tắc triển khai IMA một cách bài bản, đồng bộ; Các cách tiếp cận khác nhau về IMA;…

          Hiện nay, đổi mới sáng tạo là động lực chính để doanh nghiệp tạo ra giá trị từ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới. Bởi vậy, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp cần phải được quản lý có hệ thống.

          Nhiều doanh nghiệp đã thiết lập quản lý đổi mới sáng tạo dựa trên các yếu tố chính như: chiến lược, mục tiêu đổi mới sáng tạo, các hoạt động đổi mới sáng tạo (bao gồm: quy trình, tổ chức trong doanh nghiệp, các yếu tố hỗ trợ đổi mới sáng tạo, các yếu tố khác về văn hóa, công cụ, phương pháp, năng lực, nguồn nhân lực, tài chính…). Các yếu tố của quản lý đổi mới sáng tạo có liên quan với nhau và cùng thực hiện để đạt mục tiêu tối đa hóa giá trị.

         Quản lý đổi mới sáng tạo có hệ thống sẽ tạo ra giá trị mới trong doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần phát triển khả năng và hiệu suất quản lý đổi mới sáng tạo. Để đạt được sự minh bạch trong quản lý đổi mới sáng tạo, việc thường xuyên đánh giá hiệu quả của quản lý đổi mới sáng tạo là rất cần thiết. Đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo (Innovation Management Assessment, IMA) đóng góp và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.

          Theo đó, tiêu chuẩn ISO/TR 56004 cung cấp hướng dẫn về lý do tại sao triển khai đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo (IMA); kết quả mong đợi từ IMA; kế hoạch hành động, cách thức triển khai thực hiện theo kết quả của IMA.

          Tiêu chuẩn ISO/TR 56004 nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp trong việc hiểu được: Giá trị và lợi ích của việc thực hiện IMA; Các nguyên tắc triển khai IMA một cách bài bản, đồng bộ; Các cách tiếp cận khác nhau về IMA trong tổ chức, doanh nghiệp; Quy trình thực hiện và tác động của IMA đối với tổ chức, doanh nghiệp; Tiềm năng cải thiện đối với IMA. Tiêu chuẩn ISO/TR 56004 được áp dụng để đánh giá đối với các tổ chức, doanh nghiệp, có thể áp dụng cho tất cả loại hình tổ chức, doanh nghiệp với ngành nghề, độ tuổi, quy mô, quốc gia… khác nhau.

          Tiêu chuẩn ISO/TR 56004 thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 56000 về đổi mới sáng tạo. Các tiêu chuẩn ISO 56000 được thiết kế và soạn thảo bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization – ISO) – cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm đại diện từ tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia.

          Bộ tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn chung đối với tất cả các loại hình đổi mới, như đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quá trình, mô hình kinh doanh và phương pháp từ cải tiến nhỏ đến đổi mới triệt để, cũng như tất cả phương pháp tiếp cận như đổi mới nội bộ và đổi mới mở cho người dùng, thị trường, công nghệ, và các hoạt động đổi mới dựa trên thiết kế. ISO 56000 cho phép kết hợp với các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO khác nhau như ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng hay ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường…

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn