Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   ISO 21001:2018 – tiêu chuẩn hữu ích cho ngành giáo dục

ISO 21001:2018 – tiêu chuẩn hữu ích cho ngành giáo dục

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý độc lập được xây dựng theo cấu trúc cấp cao cho các tiêu chuẩn của ISO về hệ thống quản lý. 

Giáo dục đi đầu trong các hành động đóng góp vào sự thịnh vượng của xã hội. Vì vậy, tất cả mọi người nên quan tâm đến chất lượng giáo dục của các nhà giáo dục. Điều quan trọng hiện nay là đảm bảo rằng người học nhận được chất lượng giáo dục mong đợi, dẫn đến việc thu nhận và phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu.

Tiêu chuẩn trong giáo dục không phải là một điều mới. Trong nhiều thập kỷ nay đã có các tiêu chuẩn giáo viên, tiêu chuẩn thành tích, chương trình giảng dạy được tiêu chuẩn hóa, tiêu chuẩn học tập, các bài kiểm tra tiêu chuẩn,… Ngay cả trong lĩnh vực tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức giáo dục không phải là một khái niệm hoàn toàn mới. Năm 2003, ISO đã công bố hướng dẫn ISO 9001:2000 cho ngành giáo dục với mục đích trợ giúp các tổ chức giáo dục trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục. Hướng dẫn này dành cho các tổ chức giáo dục ở mọi cấp độ, cung cấp tất cả các loại hình giáo dục, chẳng hạn như: giáo dục tiểu học, trung bình hoặc cao hơn; bao gồm từ xa và học trực tuyến.

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý độc lập được xây dựng theo cấu trúc cấp cao cho các tiêu chuẩn của ISO về hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn này đã được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương TCVN ISO 21001:2019. Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn này cũng giống với TCVN ISO 9001 nhưng có những phần mang tính đặc thù cho hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết hữu ích cho việc thực hiện một số yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục.

Việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng năng lực cho đội ngũ chuyên gia đánh giá của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, của các tổ chức giáo dục về các hệ thống quản lý. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý tiên tiến giúp đạt được các mục tiêu chung của xã hội về vấn đề giáo dục.

Tiêu chuẩn ISO 21001 chỉ định các yêu cầu cho Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (EOMS) khi một tổ chức như vậy cần thể hiện khả năng của mình để luôn cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kiến thức cho người học phù hợp với các yêu cầu theo luật định và quy định hiện hành; Nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, các khách hàng khác và nhân sự thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn