Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   ISO/IEC 42001 – Tiêu chuẩn hệ thống quản lý AI đầu tiên trên thế giới

ISO/IEC 42001 – Tiêu chuẩn hệ thống quản lý AI đầu tiên trên thế giới

Doanh nghiệp ngày nay cần khuôn khổ để hướng dẫn họ trên hành trình trí tuệ nhân tạo (AI) của mình. ISO/IEC 42001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý AI đầu tiên trên thế giới, đáp ứng nhu cầu đó.

ISO/IEC 42001 là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu, cung cấp hướng dẫn về quản trị và quản lý công nghệ AI. Nó cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết các thách thức liên quan đến việc triển khai AI

trong khung hệ thống quản lý được công nhận, bao gồm các lĩnh vực như đạo đức, trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và quyền riêng tư dữ liệu. Được thiết kế để giám sát các khía cạnh khác nhau của trí tuệ nhân tạo, nó cung cấp cách tiếp cận tích hợp để quản lý các dự án AI, từ đánh giá rủi ro đến xử lý hiệu quả những rủi ro này.

Từ rủi ro đến cơ hội

ISO/IEC 42001 tồn tại để giúp doanh nghiệp và xã hội nói chung thu được giá trị tối đa một cách an toàn và hiệu quả từ việc sử dụng AI. Người dùng có thể được hưởng lợi theo nhiều cách: Cải thiện chất lượng, bảo mật, truy xuất nguồn gốc, tính minh bạch và độ tin cậy của các ứng dụng AI; Nâng cao hiệu quả và đánh giá rủi ro AI; Niềm tin lớn hơn vào hệ thống AI; Giảm chi phí phát triển AI; Tuân thủ quy định tốt hơn thông qua các biện pháp kiểm soát, chương trình kiểm toán và hướng dẫn cụ thể phù hợp với các luật và quy định mới.

Tất cả điều này góp phần vào việc sử dụng AI có đạo đức và trách nhiệm cho mọi người trên toàn thế giới.

Chu kỳ cải tiến liên tục

Là tiêu chuẩn hệ thống quản lý, ISO/IEC 42001 được xây dựng xoay quanh quy trình “Lên kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động” nhằm thiết lập, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến trí tuệ nhân tạo.

Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nhiều lý do: Thứ nhất, nó đảm bảo rằng giá trị tăng trưởng của AI được công nhận và có mức độ giám sát phù hợp; Thứ hai, hệ thống quản lý cho phép tổ chức chủ động điều chỉnh cách tiếp cận của mình phù hợp với sự phát triển theo cấp số nhân của công nghệ. Cuối cùng, nó khuyến khích tổ chức tiến hành đánh giá rủi ro AI và xác định các hoạt động xử lý rủi ro AI một cách định kỳ.

Với sự phát triển nhanh chóng của AI trên toàn thế giới, ISO/IEC 42001 được dự đoán sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong thành công của tổ chức, tiếp bước các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001 về chất lượng, ISO 14001 về môi trường và ISO/IEC 27001 về bảo mật CNTT./.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn