Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Nông nghiệp thông minh định dạng dữ liệu được tiêu chuẩn hóa

Nông nghiệp thông minh định dạng dữ liệu được tiêu chuẩn hóa

Nông nghiệp thông minh tận dụng các định dạng dữ liệu được tiêu chuẩn hóa. Điều này cho phép các hệ thống khác nhau “nói chuyện” với nhau và chia sẻ thông tin. Dữ liệu có thể được truyền thông suốt từ cảm biến nông nghiệp, thiết bị nông nghiệp và đầu vào đến sản xuất, chế biến, bán lẻ và người tiêu dùng. 

Một báo cáo gần đây của ISO định nghĩa nông nghiệp thông minh là “việc ra quyết định dựa trên nguyên tắc, dựa trên dữ liệu trong chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm diễn ra dưới dạng tối ưu hóa đa mục tiêu trong bối cảnh biến động toàn cầu, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ”.

Được xây dựng dựa trên các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như máy bay không người lái trong nông nghiệp, robot và cảm biến IoT, nông nghiệp thông minh mang đến tầm nhìn toàn cầu về nông nghiệp hiện đại. Nó kết nối liền mạch toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, liên kết các hệ thống thông qua các định dạng dữ liệu được tiêu chuẩn hóa. Nông nghiệp thông minh là nông nghiệp kỹ thuật số dựa trên dữ liệu, hiệu quả và bền vững.

Khả năng kết nối nâng cao mở ra tiềm năng của các phương pháp thực hành chính xác như bón phân với tỷ lệ thay đổi, giám sát đất, lập bản đồ năng suất và giám sát vật nuôi. Công nghệ canh tác thông minh thu thập dữ liệu về cây trồng, điều kiện đất đai, kiểu thời tiết,… Sau đó, dữ liệu được phân tích để đưa ra các quyết định giúp sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên như nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Hiệu quả này tối đa hóa sản lượng trong khi giảm thiểu chất thải.

Nông nghiệp thông minh tận dụng các định dạng dữ liệu được tiêu chuẩn hóa. Điều này cho phép các hệ thống khác nhau “nói chuyện” với nhau và chia sẻ thông tin. Dữ liệu có thể được truyền thông suốt từ cảm biến nông nghiệp, thiết bị nông nghiệp và đầu vào đến sản xuất, chế biến, bán lẻ và người tiêu dùng.

Để giảm bớt các rào cản trong việc sử dụng, dữ liệu phải “FAIR”, nghĩa là có thể tìm thấy, truy cập được, có thể tương tác và tái sử dụng. Tiêu chuẩn quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các khuôn khổ và giao thức để chia sẻ dữ liệu toàn cầu.

Dữ liệu có thể tương tác cho phép các khả năng như: Thông tin được chia sẻ và đo lường từ hiện trường; Quản lý dịch hại tổng hợp giữa các vùng; Các công cụ hỗ trợ quyết định dựa trên các nhóm dữ liệu đa dạng; Dễ dàng truyền dữ liệu dọc theo chuỗi cung ứng

Nông nghiệp thông minh biến các hoạt động nông nghiệp truyền thống thành các hệ thống dựa trên dữ liệu, hiệu quả và bền vững nhằm giải quyết các thách thức hiện tại đồng thời đặt nền móng cho một tương lai an toàn và thịnh vượng hơn trong nông nghiệp.

Phân tích dữ liệu có thể trao quyền cho nông dân theo nhiều cách: Tư vấn về cây trồng có mục tiêu, dịch vụ tài chính và công cụ quản lý rủi ro; Sử dụng hạt giống, phân bón và nước hiệu quả hơn; Xác định sớm các vấn đề của cây, các vấn đề về đất và sâu bệnh; Hiểu biết thị trường để giảm lãng phí và thất thoát cây trồng; Tuân thủ quy định của hoạt động nông nghiệp; Dễ dàng trao đổi thông tin với đối tác

Trao đổi dữ liệu dựa trên tiêu chuẩn có khả năng nâng cao hiệu quả trong toàn chuỗi cung ứng và hướng tới một tương lai không có lưới và nông dân có khả năng phục hồi. Nó có thể kết nối họ với thị trường, hiểu biết về thời tiết, công cụ chẩn đoán và các dịch vụ hữu ích khác thông qua các thiết bị di động cơ bản./.