Tin tức
Trang chủ   /   Tin tức   /   Tiêu chuẩn mới về hình ảnh y tế

Tiêu chuẩn mới về hình ảnh y tế

Trong lĩnh vực hình ảnh y tế hiện đại, những bước tiến trong công nghệ X-quang tiếp tục vượt qua ranh giới của những gì có thể. Tuy nhiên, ngày nay thế giới đã nhận thức rõ hơn về vấn đề an toàn và đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng của các thiết bị và công nghệ X-quang.

Dù là các cơ sở nghiên cứu, bệnh viện hay các công ty cung cấp thiết bị y tế, tất cả đều không ngừng tìm cách cải thiện hiệu suất của thiết bị của mình.

Bằng cách ban hành các tiêu chuẩn quốc tế xung quanh chức năng và hiệu suất của các thiết bị như vậy, IEC đang đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hình ảnh y tế để cải thiện chẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân.

Tiêu chuẩn mới cho các thiết bị chụp ảnh X-quang cụ thể

Tiêu chuẩn quốc tế mới IEC 62220-2-1:2023 cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hiệu suất của các thiết bị chụp ảnh X-quang kỹ thuật số dành cho các ứng dụng y tế. Trong khu vực này, phạm vi của tiêu chuẩn đặc biệt xem xét các thiết bị có khả năng chụp ảnh năng lượng kép.

Các thiết bị có khả năng chụp ảnh năng lượng kép được thiết kế để chụp ảnh sử dụng hai mức năng lượng tia X khác nhau, cho phép phân tích sâu hơn các mô và cấu trúc bên trong cơ thể con người.

Tiêu chuẩn chỉ định số liệu hiệu suất được liên kết với các thiết bị đó.

Trọng tâm của tiêu chuẩn này là các số liệu hiệu suất xác định tính hiệu quả của các thiết bị tiên tiến này. Các số liệu này đóng vai trò là thước đo để đánh giá các khía cạnh khác nhau của chất lượng và chức năng hình ảnh. Tiêu chuẩn phác thảo các phương pháp xác định các số liệu này, bao gồm:

Hiệu suất liều lượng: Liên quan đến việc theo dõi lượng phơi nhiễm phóng xạ an toàn mà bệnh nhân nhận được trong quá trình chụp ảnh. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ để đưa hiệu suất liều lượng vào như một phần của số liệu cần thiết để xác định xem thiết bị có đạt tiêu chuẩn hay không. Điều này cuối cùng giúp đảm bảo rằng liều bệnh nhân ở mức an toàn.

Đặc điểm nhiễu: Nhiễu trong hình ảnh có thể che khuất các chi tiết quan trọng, dẫn đến hiểu sai. Tiêu chuẩn xác định các phương pháp phân tích và định lượng các đặc tính nhiễu, từ đó góp phần tạo ra hình ảnh rõ ràng và chính xác hơn.

Hiệu quả trừ mô: Một trong những khả năng vượt trội của các thiết bị này là khả năng loại bỏ thông tin không mong muốn khỏi hình ảnh, chỉ để lại những chi tiết cần thiết. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc làm nổi bật các mô hoặc cấu trúc cụ thể. Tiêu chuẩn này quy định cách đánh giá hiệu quả của quá trình loại bỏ mô này.

Ai có thể hưởng lợi từ tiêu chuẩn này?

Tiêu chuẩn này là lộ trình cho các nhà sản xuất và phòng thử nghiệm được trang bị tốt. Nó tạo tiền đề cho việc sản xuất các thiết bị chụp ảnh X-quang kỹ thuật số chất lượng cao tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất nghiêm ngặt. Cho dù đó là hình ảnh chụp X quang năng lượng kép phơi sáng một lần hay nhiều lần, tài liệu này đặt nền tảng cho sự xuất sắc trong hình ảnh y tế và cuối cùng là đảm bảo cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.

IEC TC SC 62B, hội đồng chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn này, cũng chuẩn bị các tiêu chuẩn và ấn phẩm quốc tế khác để hỗ trợ sự an toàn và hiệu suất cho tất cả các loại thiết bị, phần mềm và hệ thống chẩn đoán hình ảnh y tế cũng như các quy trình chất lượng. Ngoài ra, xạ trị và chụp ảnh hạt nhân cho mục đích chẩn đoán cũng được điều chỉnh bởi SC 62C.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin – Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc (024)37562608; Fax: (024)38361556;

Email: ismq@tcvn.gov.vn